61GL-SS07 จีน SHCZKWL10 ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน...ตำซั่ว 8 วัน 5 คืน บินCZ (SEP 2018)

 

เที่ยวจีน 2018 2019 ทัวร์จีน 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561
❀ 61GL-SS07 จีน SHCZKWL10 ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน...ตำซั่ว 8 วัน 5 คืน บินCZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 13-18, 20-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 26,999

❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 เที่ยวจีน กุ้ยหลิน 2018
❀ 61GL-SS07 จีน SHCZKWL10 ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน...ตำซั่ว 8 วัน 5 คืน บินCZ

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.15-18.45)เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)ล่องเรือ 4 ทะเลสาบ
❀ วันที่ 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
❀ วันที่ 3 นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น (นั่งกระเช้าลง)ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)ชมโชว์ MIRAGE
❀ วันที่ 4 กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสายช่วงไฮไลท์)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์แม่นํ้าหลิวซานเจี่ย
❀ วันที่ 5 หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
❀ วันที่ 6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)