61KR-SK14 ทัวร์เกาหลี Autumn Classic - Onsen เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน (OZ) หรือ (KE) (SEP-NOV 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK14 ทัวร์เกาหลี Autumn Classic+Onsen เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน (OZ) หรือ (KE)
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ก.ย. 2561 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ต.ค. 2561 เริ่มต้น 24,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : พ.ย. 2561 ท่านละ 23,900

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-SK14 ทัวร์เกาหลี Autumn Classic+Onsen เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน (OZ) หรือ (KE)

❀ วันแรก  (-)
❀ วันที่สอง (-.L.D) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ เทศกาลดอกไม้ ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขย่าขวัญ – เมืองอาซาน – เฟริสต์วิลเลจอาณาจักรแห่งการช้อปปิ้งสินค้าแบรนเกาหลี – หมู่บ้านฝรั่งเศส France Village แห่งใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
❀ วันที่สาม (B.L.D) เมืองอาซาน – ถนนอุโมงค์ต้นแปะก๊วยสูงเสียดฟ้า ทอดยาวกว่า 1.5 กม – สมดุลแห่งชีวิต #หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม – ภูเขาจูบกันและสะพานคู่รัก รวม ! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ – กรุงโซล – ภูเขานัมซาน ที่ตั้ง #หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock
❀ วันที่สี่ (B.L.D) กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สัมผัสประสบการณ์ การตีกลอง เล่นเต้น จังหวะนันทา สุดฮิป #Nanta Academy - ดิวตี้ฟรี - ย่านถนนแฟชั่นเมียงดอง
❀ วันที่ห้า (B.L) กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - พระราชวังถ็อกซูคุง ถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง+บลูเฮาส์ – สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
 

61KR-SK18 ทัวร์เกาหลี KOREA Summer SALE 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (SEP 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK18 ทัวร์เกาหลี KOREA Summer SALE 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 19-23, 21-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 9,999 (Promotion)
❀ ทัวร์เกาหลี 22-26, 23-27 ก.ย. 2561 ท่านละ 9,999 (Promotion)
❀ ทัวร์เกาหลี 26-30, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์เกาหลี 28 ก.ย.-02 ต.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์เกาหลี 29 ก.ย.-03 ต.ค. 2561 ท่านละ 12,900

ดูรายละเอียด »

62KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Funny Ski SNow 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (DEC-MAR 2019)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561-2562
❀ 62KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Funny Ski SNow 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ ทัวร์เกาหลี ธ.ค. 2561 เริ่มต้นที่ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์เกาหลี ม.ค.-ก.พ. 2562 เริ่มต้นที่ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี มี.ค. 2562 เริ่มต้นที่ 14,900

ดูรายละเอียด »

61KR-SK17 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise - Lantern Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (NOV 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK17 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Lantern Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 03-07 พ.ย. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 04-08 พ.ย. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 06-10, 07-11, 10-14 พ.ย. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 11-15 พ.ย. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 13-17, 14-18 พ.ย. 2561 ท่านละ 15,900

ดูรายละเอียด »

61KR-SK16 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise - Namsan Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (AUG-OCT 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK16 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ส.ค. 2561 เริ่มต้น 14,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ก.ย. 2561 เริ่มต้น 15,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ต.ค. 2561 เริ่มต้น 16,900

ดูรายละเอียด »