61DZU-SS05 ทัวร์จีน SHWECKG6 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ปลาราดพริก 5 วัน 4 คืน(WE)(OCT 2018)

 

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 
❀ 61DZU-SS05 ทัวร์จีน SHWECKG6 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ปลาราดพริก 5 วัน 4 คืน(WE)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 7-11 ก.ย. 2561 ท่านละ 30,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 21-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 31,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 12-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 32,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561

❀ 61DZU-SS05 ทัวร์จีน SHWECKG6 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ปลาราดพริก 5 วัน 4 คืน(WE)

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้งลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
❀ วันที่ 2 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
❀ วันที่ 3 ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
❀ วันที่ 4 ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
❀ วันที่ 5 ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ