61SNJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย 6 วัน 5 คืน บิน WE (SEP, NOV-DEC 2018)

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 
❀ 61SNJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย 6 วัน 5 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 28 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 11-16, 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 06-11 พ.ย. 2561 ท่านละ 24,999 ***ไฮไลท์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี***
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 20-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 18-23 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 30,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61SNJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย 6 วัน 5 คืน บิน WE

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ฉางซา–อี้หยาง (WE616 16.05-20.20 หรือ 14.30-18.45)
❀ วันที่ 2 อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง
❀ วันที่ 3 อี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี
❀ วันที่ 4 เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-
               อุทยาน จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง
❀ วันที่ 5 เสินหนงเจี้ย-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ชมภายนอกฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
❀ วันที่ 6 ฉางเต๋อ-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55 หรือ19.40-22.35)