61JP-GH32 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA NAGOYA 6 วัน 4 คืน บิน JL (OCT, DEC 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH32 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA NAGOYA 6 วัน 4 คืน บิน JL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 06-11 ธ.ค. 2561 ท่านละ 54,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH32 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA NAGOYA 6 วัน 4 คืน บิน JL

• เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม
• สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
• ชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ หน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติ
• การช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA
• ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ย่านโอสึ ย่านซาคาเอะ
• อาบน้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน [ออนเซน]

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
❀ วันที่ 2 เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
❀ วันที่ 3 เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น- หน้าผาโทจินโบ
❀ วันที่ 4 วัดเอเฮจิ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์- MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
❀ วันที่ 5 วัดนิตไทยจิ -วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ- ช้อปปิ้ง-ย่านซาคาเอะ
❀ วันที่ 6 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ