61JP-GH33 ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMN LEAVE 7 วัน 4 คืน บิน JL (OCT 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH33 ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMN LEAVE 7 วัน 4 คืน บิน JL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 05-11 ต.ค. 2561 ท่านละ 66,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 18-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 66,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH33 ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMN LEAVE 7 วัน 4 คืน บิน JL

• สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางโทโฮคุ
• นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไม้เปลี่ยนสีที่ผลัดการยลโฉม ณ ภูเขาฮักโกดะ
• ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิวทิวทิศน์ที่สวยงาม
• เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮิราอิซูมิ พร้อมชมวัดเซนชื่อดัง วัดชูซอนจิ ที่มีศาลาทองคล้ายวัดคินคาคุจิ
• นั่งเรือท้องแบนที่ช่องแคบเกบิเคย์สัมผัสธรรมชาติใบฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมเพลงคับกล่อมจากคนเรือ
• ล่องเรือสัมผัสกับธรรมธรรมชาติพร้อมให้อาหารนกนางนวล ณ อ่าวมัตสึชิม่า
• เที่ยวชมปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ปราสาทซึรุกะ [ปราสาทนกกระเรียน]
• ชมความสวยงามของมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
• ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุและย่านอิจิบังโจ
• สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) 3 คืน

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
❀ วันที่ 2 สนามบินฮาเนดะ-สนามบินอาโอโมริ-ตลาดเช้าอาโอโมริ พิพิธภัณฑ์เนบูตะ-ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ-แช่น้ำแร่
❀ วันที่ 3 นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮักโกดะ-แนวลำธารโออิราเสะ- ที่ราบสูงฮาชิมันไต-แช่น้ำแร่
❀ วันที่ 4 เมืองฮิราอิซูมิ-วัดชูซอนจิ-ล่องเรือช่องแคบเกบิเคย์-ล่องเรืออ่าวมัสสึชิมา-เมืองเซนได-ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
❀ วันที่ 5 นั่งรถขึ้นเขาซาโอ้-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก-เมืองไอสุวาคามัทสุ-ปราสาทซึรุงะ-แช่น้ำแร่
❀ วันที่ 6 เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-เมืองโตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินฮาเนดะ
❀ วันที่ 7 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ