61JP-EJ20 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KOMATSU SHIRAKAWAGO 6 วัน 4 คืน บิน TG (New Year 2019)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2562 เที่ยวญี่ปุ่น New Year 2019
❀ 61JP-EJ20 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KOMATSU SHIRAKAWAGO 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 48,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2562 เที่ยวญี่ปุ่น New Year 2019

❀ 61JP-EJ20 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KOMATSU SHIRAKAWAGO 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ บินตรงลงโคมัตสึโดยการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
❀ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า โกเบ
❀ ท่องเที่ยวไม่เหมือนใคร เส้นทางอะมะโนะฮะชิดะเตะ
❀ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ สวนเค็นโรคุเอ็น ตรอกน้ำชาฮิกาชิ ซายะ
❀ FREE WIFI ON BUS

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง โคมัตสุ – ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า (-/L/D)
❀ วันที่สาม ทาคายาม่า – นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – วัดน้ำใส – ช้อปปิ้งชินไซบาซิ (B/L/D)
❀ วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – อะมะโนะฮะชิดะเตะ (B/L/D)
❀ วันที่ห้า เมืองอิเนะ – สวนเค็นโรคุเอ็น – ย่านฮิกาชิ ชายะ – เส้นทางเรียบชายทะเล (B/L/D)
❀ วันที่หก สนามบินโคมัตสุ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)