61JP-JG24 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 5 วัน 3 คืน บิน TG (NOV-DEC 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG24 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-06, 07-11, 09-13, 14-18, 16-20 พ.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันพ่อ) 2561 : 05-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันรัฐธรรมนูญ) 2561 : 07-11 ธ.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ธ.ค. 2561 ท่านละ 39,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG24 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชม “เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์” ตกแต่งด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง
❀ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
❀ ** เต็มอิ่มกับความน่ารักของเพนกวินกว่า 9 สายพันธุ์ทั่วโลกที่ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน นางาซากิ”
❀ ** ช้อปปิ้งย่านดังที่ คาเนลซิตี้ และ โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
❀ ** สัมผัสบรรยากาศและชิมอาหารท้องถิ่นที่ ซุ้มอาหารสไตล์YATAI
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ
วันที่สอง ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
วันที่สาม เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวินน - สวนสันติภาพ - ย่านไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์YATAI
วันที่ห้า สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ