61JP-JG25 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KYUSHU NEW YEAR 6 วัน 4 คืน บิน TG (NEW YEAR 2019)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2019
❀ 61JP-JG25 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KYUSHU NEW YEAR 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เบปปุ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันปีใหม่) 2562 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 59,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG25 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KYUSHU NEW YEAR 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เบปปุ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 6 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชม “เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์” ตกแต่งด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง
❀ ** นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซ วิวที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในสาม วิวที่สวยที่สุดของญี่ป่น
❀ ** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล
❀ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
❀ ** เต็มอิ่มกับความน่ารักของเพนกวินกว่า 9 สายพันธุ์ทั่วโลกที่ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน นางาซากิ”
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ
วันที่สอง ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
วันที่สาม เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน - ย่านไชน่าทาวน์ - สวนสันติภาพ - สะพานมากาเนะบาชิ –
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ – ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ สวนซุยเซนจิ - อะโสะฟาร์มแลนด์ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ออนเซ็น
วันที่ห้า จิโคกุเมงูริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
วันที่หก สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ