61JP-JG29 ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะ LOVE HONSHU 7 วัน 4 คืน บิน TG (OCT 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG29 ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะ LOVE HONSHU 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ โอซาก้า-เกียวโต-อาราชิยาม่า-นารา-ฟูจิ-โตเกียว
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันปิยมหาราช) 2561 : 19-25 ต.ค. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG29 ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะ LOVE HONSHU 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ โอซาก้า-เกียวโต-อาราชิยาม่า-นารา-ฟูจิ-โตเกียว 7 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้
❀ ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
❀ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO
❀ ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
❀ ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน
❀ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์
วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่ ทะเลสาบปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว -
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่หก สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด สนามบินนฮาเนดะ - กรุงเทพฯ