61JP-JG32 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI AUTUMN (NO.2) 6 วัน 3 คืน บิน TG (NOV 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG32 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI AUTUMN (NO.2) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ นิกโก้-คาวากูจิโกะ-ฮาโกเน่-ชมใบไม้เปลี่ยนสี
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 07-12, 09-14 พ.ย. 2561 ท่านละ 42,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG32 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI AUTUMN (NO.2) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ นิกโก้-คาวากูจิโกะ-ฮาโกเน่-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน
❀ ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
❀ ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”
❀ ** นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
❀ ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”
❀ ** ตระการตากับ อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ
❀ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) -
เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต
วันที่สาม เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ โอชิโนะ ฮัคไค - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -
มหานครโตเกียว - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
วันที่ห้า วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ