61XI-SS05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน บิน WE (OCT-DEC 2018)

 

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 
❀ 61XI-SS05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปิยมหาราช 2561 : 19-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 21-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันพ่อ 2561 : 05-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 28,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61XI-SS05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน บิน WE

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว (WE680 : 15.55-21.05 หรือ 16.00-21.10)
❀ วันที่ 2 เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงฟง ลั่วหยาง
❀ วันที่ 3 ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเจียวจ้อ
❀ วันที่ 4 เมืองเจียวจ้อ-อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ไคเฟิง
❀ วันที่ 5 ไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
                (WE681 : 22.15-01.25+1 หรือ 22.35-01.45+1)