62TR-PE03 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK

 

ทัวร์ตุรกี 2562 2563 2654 เที่ยวตุรกี 2019 2020 2021 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 เที่ยวตุรกี 2019
❀ 62TR-PE03 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 03-10, 04-11, 10-17 พ.ค. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 17-24, 18-25 พ.ค. 2562 ท่านละ 32,999
 
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 06-13, 20-27 มิ.ย. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 27 มิ.ย.-04 ก.ค. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 29 มิ.ย.-06 ก.ค. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 04-11, 05-12, 11-18 ก.ค. 2562 ท่านละ 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 25 ก.ค.-01 ส.ค. 2562 ท่านละ 33,999
 
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 14-21, 21-28 ก.ค. 2562 ท่านละ 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 26 ก.ค.-02 ส.ค. 2562 ท่านละ 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 10-17, 11-18 ส.ค. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 20-27 ก.ย. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 05-12 ต.ค. 2562 ท่านละ 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 11-18, 14-21, 16-23 ต.ค. 2562 ท่านละ 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 20-27 ต.ค. 2562 ท่านละ 33,999


❀ ทัวร์ตุรกี 2562 เที่ยวตุรกี 2019 :

❀ 62TR-PE03 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK

❀❀ รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ❀❀ 
❀❀ เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ❀❀ 
❀❀ ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย ❀❀

❀ แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
❀ แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
❀ แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
❀ แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
❀ ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****

❀ พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
❀ สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
❀ บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
❀ FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-เมืองชานัคคาเล่
❀ วันที่ 3 เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
❀ วันที่ 4 เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
❀ วันที่ 5 ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น)-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
❀ วันที่ 6 คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
❀ วันที่ 7 กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ
 

62TR-PE04 ทัวร์ตุรกี Hello Turkey 9 วัน 6 คืน บิน EK

❀ ทัวร์ตุรกี 2562 เที่ยวตุรกี 2019
❀ 62TR-PE04 ทัวร์ตุรกี Hello Turkey 9 วัน 6 คืน บิน EK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 26 พ.ค.-03 มิ.ย. 2562 ท่านละ 31,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 21-29 ก.ย. 2562 ท่านละ 30,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 05-13 ต.ค. 2562 ท่านละ 30,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 12, 19, 26 ต.ค. 2562 ท่านละ 31,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 09, 16, 30 พ.ย. 2562 ท่านละ 30,999

ดูรายละเอียด »

62TR-PE03 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK

❀ ทัวร์ตุรกี 2562 เที่ยวตุรกี 2019
❀ 62TR-PE03 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : พ.ค. 2562 ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : มิ.ย. , ก.ค. 2562 ท่านละ 32,999 / 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : ส.ค. , ก.ย. 2562 ท่านละ 32,999 / 33,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : ต.ค. 2562 ท่านละ 33,999

ดูรายละเอียด »

62TR-PE02 ทัวร์ตุรกี Perfect Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK

❀ ทัวร์ตุรกี 2562 เที่ยวตุรกี 2019
❀ 62TR-PE02 ทัวร์ตุรกี Perfect Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 04-11 พ.ค. 2562 ท่านละ 34,999
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 11-18, 17-24, 15-22, 22-29 มิ.ย. 2562 ท่านละ 34,555
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 12-19 ก.ค. 2562 ท่านละ 37,555
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 27 ก.ค.-03 ส.ค. 2562 ท่านละ 37,555
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 04-11, 11-18, 18-25, 19-26 ต.ค. 2562 ท่านละ 37,555

ดูรายละเอียด »

62TR-PE01 ทัวร์ตุรกี Turkey Delight 8 วัน 5 คืน บิน TK

❀ ทัวร์ตุรกี 2562 เที่ยวตุรกี 2019
❀ 62TR-PE01 ทัวร์ตุรกี Turkey Delight 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 10-17, 11-18, 17-24, 18-25 พ.ค. 2562 ท่านละ 27,888
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 25 พ.ค.-01 มิ.ย. 2562 ท่านละ 27,888
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 01-08, 08-15, 15-22, 22-29 มิ.ย. 2562 ท่านละ 27,888
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 29 มิ.ย.- 06 ก.ค. 2562 ท่านละ 27,888
❀ ทัวร์ตุรกี 2562 : 26 ก.ค.- 02 ส.ค. 2562 ท่านละ 27,888

ดูรายละเอียด »