61JG-ME05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล) (Oct 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 30,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561

❀ 61JG-ME05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล)

❀ ไฮไลท์:
❀ • เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน! รวมโชว์ทิเบต
❀ • เที่ยวชมอุทยานหวงหลง
❀ • ไม่ลงร้านรัฐบาล
❀ • ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี
❀ • เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร
❀ • โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
❀ • เที่ยวครบไม่มีวันอิสระ, อาหารครบทุกมื้อ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ตู้เจียงเยี่ยน
❀ วันที่สอง ตู้เจียงเยี่ยน-เม้าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง-จิ่วไจ้โกว ** วันนี้วิ่งรถทางไกล
❀ วันที่สาม จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
❀ วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว-เมืองโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-ตู้เจียงเยี่ยน
❀ วันที่ห้า ตู้เจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-ถนนคนเดินชุนซี
❀ วันที่หก เฉิงตู-ช้อปปิ้งถนนจิ่งหลี่-สุวรรณภูมิ