61JG-ME06 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน บิน MU (Oct 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME06 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 01-05 ก.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 12-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 28,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561

❀ 61JG-ME06 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน บิน MU

❀ ไฮไลท์:
❀ - เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน! รวมโชว์ธิเบต
❀ - เที่ยวชมอุทยานหวงหลง
❀ - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี
❀ - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร
❀ - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
❀ - เที่ยวครบไม่มีวันอิสระ,อาหารครบทุกมื้อ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราญ-ซงพาน-ปากหุบเขาจิ่วไจ้โกว
❀ วันที่สาม จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
❀ วันที่สี่ จิ่วไจ้โกว-อุทยานหวงหลง-เม้าเสี้ยน ** วันนี้วิ่งรถทางไกล
❀ วันที่ห้า เม้าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ซอยหวานใจ
❀ วันที่หก เฉิงตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-วัดมัญชูศรี-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-ชุนซีลู่-สุวรรณภูมิ