61JP-GH08 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PRO 5 วัน 3 คืน บิน TG (NOV 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH08 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PRO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 06-10, 13-17, 20-24, 25-30, 27 ก.ย.–01 ต.ค. 2561 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 03-07, 06-10 ต.ค. 2561 ท่านละ 48,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 16-20 พ.ย. 2561 ท่านละ 45,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH08 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PRO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์
❀ By Thai Air AsiaX (XJ)

❀ • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส
❀ • อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
❀ • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ
❀ • เที่ยวเมืองซับโปโร ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ
❀ • อิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่าง ปู 3ชนิด

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
❀ วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ-สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมง-พิพิธภัณฑ์น้ำแข๊ง ไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า
❀ วันที่สาม อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – เมืองซัปโปโร – เมนูปู 3 ชนิด
❀ วันที่สี่ คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – หอนาฬิกา (ผ่านชม) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
❀ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ