61KM-SS06-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน บิน MU (OCT-DEC 2018)

 

เที่ยวจีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2017 2018 2019 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS06-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 18-22 ต.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 24-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 27-31 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 04-08 พ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 21-25, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 05-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 16-20 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 19-23 ธ.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 28,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561

❀ 61KM-SS06-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.40 หรือ 08.50-11.40)ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
❀ วันที่ 2 ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
❀ วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)จงเตี้ยน
❀ วันที่ 4 จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่
❀ วันที่ 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ(MU2583 : 22.00-01.45 หรือ 23.05-00.50)