61SHA-SS11 ทัวร์จีน SHMUPVG8 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ปูไข่ดอง 5 วัน 3 คืน (MU) (OCT 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS11 ทัวร์จีน SHMUPVG8 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ปูไข่ดอง 5 วัน 3 คืน (MU)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 15-19 ก.ย. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 20-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 31,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS11 ทัวร์จีน SHMUPVG8 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ปูไข่ดอง 5 วัน 3 คืน (MU)

❀ วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่2 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.50)ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118)-ถนนนานกิงตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลกลงเรือสำราญ CENTURY SKY
❀ วันที่3 เมืองจางเจียกั่ง-ซูโจว-เมืองโบราณชีหลี่ซันถังเขาเนินเสือ-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY
❀ วันที่4 เมืองไท่โจว-เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนทะเลสาบฉินหู (รวมล่องเรือ)-หอเตียวฮัวโหลว-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY
❀ วันที่5 นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-วัดหลิงกู่-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ (MU2803 : 22.50-02.10)