61SHA-SS12 ทัวร์จีน SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน(TG) (OCT-DEC 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS12 ทัวร์จีน SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน(TG)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 16-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 27 พ.ย. –2 ธ.ค. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 4-9 ธ.ค. 2561 ท่านละ 29,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS12 ทัวร์จีน SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน(TG)

❀ วันที่1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.50-05.30 หรือ 23.59-05.40)
❀ วันที่2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กงร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่3 ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
❀ วันที่4 ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
❀ วันที่5 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10)