61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW) (SEP-NOV 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW)
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ก.ย. 2561 เริ่มต้น 17,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : ต.ค. 2561 เริ่มต้น 17,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : พ.ย. 2561 เริ่มต้น 16,900

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW)

❀ วันแรก (-)
❀ วันที่สอง (-.L.D) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติแดกู ประเทศเกาหลีใต้ – พาชมมหานครแดกู - ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ - – พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท
❀ วันที่สาม (B.L.D) เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
❀ วันที่สี่ (B.-.-) เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – ย่านซอเมียน – สะพานแขวนควังอัน – วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101 - BUSAN Cinema Center - ชายหาดควังอาลิ
❀ วันที่ห้า (B.L) เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ ) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine – ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ - เมืองแดกู – คาแฟ่สุดชิก บนเส้นทางรถไฟสายเก่า สถานที่ถ่ายซีรีย์ละคร “ Oh My Venus “ – สนามบินนานาชาติแดกู – กรุงเทพฯ