61JG-SS05 ทัวร์จีน SH3UCTU18 เฉิงตู...ยำหอยแครง 6 วัน 5 คืน(3U)(DEC-JAN 2019)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู 2561
❀ 61JG-SS05 ทัวร์จีน SH3UCTU18 เฉิงตู...ยำหอยแครง 6 วัน 5 คืน(3U)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉิงตู 2561 : 21-26, 26-31 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เฉิงตู 2561 : 23-28 พ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เฉิงตู ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค. –2 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน เฉิงตู 2561

❀ 61JG-SS05 ทัวร์จีน SH3UCTU18 เฉิงตู...ยำหอยแครง 6 วัน 5 คืน(3U)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
❀ วันที่ 2 เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-เลือกเล่นหิมะหรือสกี-ง้อไบ๊
❀ วันที่ 3 ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว
❀ วันที่ 4 ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซีร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
❀ วันที่ 5 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่ร้านใยไผ่ไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู-กรุงเทพฯ