61TB-SS02 ทัวร์จีน SH3ULXA4 ทัวร์คุณธรรม ทิเบต...ลาบปลา 6วัน 5 คืน (3U)(OCT-NOV 2018)

 

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61TB-SS02 ทัวร์จีน SH3ULXA4 ทัวร์คุณธรรม ทิเบต...ลาบปลา 6วัน 5 คืน (3U)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 5-10 ก.ย. 2561 ท่านละ 38,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 24-29 ต.ค. 2561 ท่านละ 38,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 7-12 พ.ย. 2561 ท่านละ 38,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61TB-SS02 ทัวร์จีน SH3ULXA4 ทัวร์คุณธรรม ทิเบต...ลาบปลา 6วัน 5 คืน (3U)

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ –เฉินตู
❀ วันที่ 2 เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
❀ วันที่ 3 พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
❀ วันที่ 4 ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
❀ วันที่ 5 ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ