61JG-SS06 ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3U (OCT-NOV 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู 2561
❀ 61JG-SS06 ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉิงตู วันปิยะ 2561 : 24-29 ต.ค. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์จีน เฉิงตู 2561 : 31 ต.ค.-05 พ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เฉิงตู 2561 : 07-12, 21-26 พ.ย. 2561 ท่านละ 22,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน เฉิงตู 2561

❀ 61JG-SS06 ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3U

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-21.45 หรือ 19.10-22.55)
❀ วันที่ 2 เฉิงตู-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) ฉวนจู่ซื่อ
❀ วันที่ 3 ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 4 เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
❀ วันที่ 5 เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนโอโซน-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
❀ วันที่ 6 ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่ เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.45-18.00)