เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แสนด์ 5 วัน 3 คืน

โปรแกรม
เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แสนด์ 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์โปรแกรม