61RU-CD04 ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK (OCT 2018)
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD04 ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 12-17 ต.ค. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 37,900
 61RU-CD05 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6 วัน 3 คืน บิน EK (NOV-DEC 2018)
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD05 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6 วัน 3 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 09-14 พ.ย. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์รัสเซีย วันพ่อ 2561 : 01-06 ธ.ค. 2561 ท่านละ 34,900
 61RU-CD06 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK (SEP-NOV 2018)
❀ 61RU-CD06 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย 11-18, 17-24, 18-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 24 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 02-09, 06-13, 08-15, 09-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ 16-23, 18-25, 19-26, 22-29 ต.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 06-13, 13-20 พ.ย. 2561 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์รัสเซีย วันพ่อ 30 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561 ท่านละ 54,900