61SG-GH01 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน บิน SQ (AUG-DEC 2018)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 เที่ยวสิงคโปร์ 2018
❀ 61SG-GH01 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน บิน SQ
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : ส.ค.-ธ.ค. 2561 เริ่มต้น 13,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 08-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ วันปีใหม่ 2562 : 29-31 ธ.ค. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ วันปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ วันปีใหม่ 2562 : 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 16,900
 61SG-GH02 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE Full Option 3 วัน 2 คืน บิน SQ (AUG-OCT 2018)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 เที่ยวสิงคโปร์ 2018
❀ 61SG-GH02 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE Full Option 3 วัน 2 คืน บิน SQ
❀ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 17,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 12-14 ต.ค. 2561 ท่านละ 15,900
 61SG-GH03 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน บิน FD(DEC-JAN 2019)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 เที่ยวสิงคโปร์ 2018
❀ 61SG-GH03 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน บิน FD
❀ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 29–31 ธ.ค. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 30 ธ.ค. 2561 – 01 ม.ค. 2562 ท่านละ 16,900
 61SG-GH04 ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน FD (DEC-JAN 2019)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 เที่ยวสิงคโปร์ 2018
❀ 61SG-GH04 ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน FD
❀ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 29 ธ.ค. 2561 – 01 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 30 ธ.ค. 2561 – 02 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
 61SG-GH05 ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน SQ (DEC-JAN 2019)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 เที่ยวสิงคโปร์ 2018
❀ 61SG-GH05 ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน SQ
❀ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 30 ธ.ค. 2561 – 02 ม.ค. 2562 ท่านละ 26,900
 61SG-GH06 ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน 3K (DEC-JAN 2019)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 เที่ยวสิงคโปร์ 2018
❀ 61SG-GH06 ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน บิน 3K
❀ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 29 ธ.ค. 2561 – 01 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561 : 30 ธ.ค. 2561 – 02 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
 61SG-GH07 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน บิน 3K (AUG-JAN 2019)
❀ ทัวร์สิงคโปร์ 2561
❀ 61SG-GH07 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน บิน 3K
03-05, 04-06, 17-19, 18-20, 25-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
05 – 07, 06-08, 12-14, 26-28, 27-29 ต.ค. 2561 ท่านละ 11,900
08-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 12,900
29-31 ธ.ค. 2561 ท่านละ 13,900
30 ธ.ค. 2561 – 01 ม.ค. 2562 ท่านละ 13,900
31 ธ.ค. 2561 – 02 ม.ค. 2562 ท่านละ 13,900