61TW-GH01 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน บิน TG (OCT, DEC 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH01 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ 2561 : 20-24 ตค. 2561 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันพ่อ 2561 : 05-09 ธค. 2561 ท่านละ 35,900
 61TW-GH02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน บิน BR (SEP-DEC 2018)
เที่ยวไต้หวัน 2018
61TW-GH02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน บิน BR
15–19 ก.ย. 2561 ท่านละ 20,900
04–08 ต.ค. 2561 ท่านละ 21,900
12–16 ต.ค. 2561 ท่านละ 22,900
07-11 พ.ย. 2561 ท่านละ 21,900
17–21 พ.ย. 2561 ท่านละ 20,900
13–17 ธ.ค. 2561 ท่านละ 21,900
15–19 ธ.ค. 2561 ท่านละ 20,900
22–26 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,900
 61TW-GH03 TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี BY XW 6 วัน 4 คืน บิน XW (AUG 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH02 TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี BY XW 6 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : เดือน ก.ค.–ส.ค. 2561 ท่านละ 17,900
 61TW-GH04 ทัวร์ไต้หวัน GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW (AUG 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH04 ทัวร์ไต้หวัน GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : ส.ค. 2561 เริ่มต้น 14,900
 61TW-GH05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4วัน 3 คืน บิน IT (AUG 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4วัน 3 คืน บิน IT
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 04–07 ส.ค. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันพ่อ 2561 : 11–14 ส.ค. 2561 ท่านละ 18,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 17–20 ส.ค. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 25–28 ส.ค. 2561 ท่านละ 14,900
 61TW-GH06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน บิน BR (AUG-NOV 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน บิน BR
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 11–16 ส.ค. 2561 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 01–06 ก.ย. 2561 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 07–12, 08–13 ต.ค. 2561 ท่านละ 26,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 10–15, 12–17 พ.ย. 2561 ท่านละ 25,900
  61TW-GH07 ทัวร์ไต้หวัน วันปีใหม่ TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน บิน TG (New Year 2019)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH07 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.–1 ม.ค. 2562 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.–3 ม.ค. 2562 ท่านละ 32,900
 61TW-GH08 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL พิเศษ !! อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก5 วัน 4 คืน บิน CI (OCT 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH08 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL พิเศษ !! อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก5 วัน 4 คืน บิน CI
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 07–11 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,900
 61TW-GH09 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา – อาหลี่ซัน – เกาสง 6 วัน 5 คืน บิน TG (DEC-JAN 2019)
❀ เที่ยวไต้หวัน 2018 ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-GH09 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา – อาหลี่ซัน – เกาสง 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 05–10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 28 ธ.ค.–2 ม.ค. 2562 ท่านละ 34,900
 61TW-ME01 ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG (Aug-Dec 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-ME01 ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์ไต้หวัน 02-05, 16-19 ส.ค. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 20-23, 27-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 04-07, 18-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 22-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 13-16 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
 61TW-ME02 ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน บิน CI (Aug-Dec 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-ME02 ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน บิน CI
❀ ทัวร์ไต้หวัน 09-13, 10-14 ส.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 22-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 05-09, 19-23 ก.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน พ.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 13-17 ธ.ค. 2561 ท่านละ 25,999
 61TW-ME03 ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน บิน TG (Oct-Nov 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-ME03 ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 10-14 ต.ค. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 14-18 พ.ย. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 25,999
 61TW-ME04 ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน บิน CI (Oct 2018)
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 2561
❀ 61TW-ME04 ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน บิน CI
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน 2561 : 11-14 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ 2561 : 20-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999