61SHA-ME01 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง + รถไฟด่วน 7 วัน 6 คืน บิน TG (Oct, Dec 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018 ❀ 61SHA-ME01 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง + รถไฟด่วน 7 วัน 6 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 25-31 ต.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 40,900
 61SHA-SS09 ทัวร์จีน SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า 5 วัน 4 คืน (FM-MU) (OCT-JAN 2019)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561
❀ 61SHA-SS09 ทัวร์จีน SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า 5 วัน 4 คืน (FM-MU)
❀ ทัวร์จีน : 17-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน : 24-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน : 21-25, 28 พ.ย. –2 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน : 5-9 ธ.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน : 28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 ท่านละ 26,999
 61SHA-SS10 ทัวร์จีน SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้ ปูอบวุ้นเส้น 5วัน4คืน(FM-MU) (OCT-DEC 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS10 ทัวร์จีน SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้ ปูอบวุ้นเส้น 5วัน4คืน(FM-MU)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 17-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 24-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 21-25, 28 พ.ย. –2 ธ.ค. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 5-9 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
 61SHA-SS11 ทัวร์จีน SHMUPVG8 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ปูไข่ดอง 5 วัน 3 คืน (MU) (OCT 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS11 ทัวร์จีน SHMUPVG8 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ปูไข่ดอง 5 วัน 3 คืน (MU)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันปิยะ 2561 : 20-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 31,999
 61SHA-SS12 ทัวร์จีน SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน(TG) (OCT-DEC 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS12 ทัวร์จีน SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…ยำสองสหาย 6 วัน 4 คืน(TG)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 16-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 27 พ.ย. –2 ธ.ค. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 4-9 ธ.ค. 2561 ท่านละ 29,999
 61SHA-SS13 ทัวร์จีน SHTGPVG3 เซี่ยงไฮ้...ปูจ๋า 5 วัน 3 คืน(TG) (OCT-NOV 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS13 ทัวร์จีน SHTGPVG3 เซี่ยงไฮ้...ปูจ๋า 5 วัน 3 คืน(TG)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 19-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 26-30 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 7-11, 16-20, 21-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999 ❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 7-11 ธ.ค. 2561 ท่านละ 24,999
 61SHA-SS14 ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM (OCT-DEC 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS14 ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 27-31 ต.ค. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 26-30 พ.ย. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 13-17 ธ.ค. 2561 ท่านละ 16,999
 61SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น 5 วัน 3 คืน บิน MU (DEC 2018)
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ New Year 2019
❀ 61SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-02 มกราค. 2562 ท่านละ 25,999