61ZJJ-SS06 ทัวร์จีน SHCZCSX3 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ) (OCT 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS06 ทัวร์จีน SHCZCSX3 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 27 ต.ค.-01 พ.ย. 2561 ท่านละ 21,999
 61ZJJ-SS07 ทัวร์จีน SHWECSX9 จางเจียเจี้ย...หมูกระทะ 6 วัน 5 คืน (WE) (SEP 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS07 ทัวร์จีน SHWECSX9 จางเจียเจี้ย...หมูกระทะ 6 วัน 5 คืน (WE)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 20,999
 61ZJJ-SS08-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา 4 วัน 3 คืน บิน WE (OCT-DEC 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS08-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา 4 วัน 3 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย 12-15, 26-29 ต.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย 09-12, 23-26 พ.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย 07-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย 21-24 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
 61ZJJ-SS09 ทัวร์จีน SHWECSX6 ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย 6 วัน 5คืน (WE)(SEP-DEC 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS09 ทัวร์จีน SHWECSX6 ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย 6 วัน 5คืน (WE)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 06-11 พ.ย. (ไฮไลท์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี) 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 20-25 พ.ย., 18-23 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 28 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 ท่านละ 30,999
 61ZJJ-SS10 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปีใหม่ จางเจียเจี้ย ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE (DEC 2018)
❀ เที่ยวจีน ปีใหม่ 2019 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปีใหม่ 2562
❀ 61ZJJ-SS10 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปีใหม่ จางเจียเจี้ย ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 29,999