60BT-PE02 ทัวร์ภูฏาน Shock Bhutan มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ 5 วัน 4 คืน บิน B3 (Jun, Aug, Sep 2017)
❀ เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน 2560
❀ 60BT-PE02 ทัวร์ภูฏาน Shock Bhutan มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ 5 วัน 4 คืน บิน B3
❀ สุดยอดโปรโมชั่น !!!..ที่สุดแห่งประเทศไทย
❀ ราคาพิเศษสุดในรอบปี 3 เดือนนี้เท่านั้น มิ.ย. , ส.ค. , ก.ย.
❀ ทัวร์ภูฏาน 01-05, 07-11, 14-18, 21-25 มิ.ย. 2560 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ภูฏาน 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 2560 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ภูฏาน 06-10, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ค. 2560 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ภูฏาน 02-06, 10-14, 16-20, 23-27 ส.ค. 2560 ท่านละ 45,900