10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร
 เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง
 เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest)
 เที่ยวญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ